Valimisliit Isamaaline Tartu Kodanik

Valimisliit Isamaaline Tartu Kodanik

MISSIOON

Saavutada usaldus ja koostöö Tartu kodanike ning linnavalitsuse vahel.

VISIOON

Tartu on eestluse vaimne pealinn ja rahvusvaheliselt tunnustatud teaduslinn, kus loovus ja avatud mõtlemine toetavad haritust, uuendusmeelsust ja ettevõtlikkust.

Tartu on linn, kus hinnatakse rahvuskultuuri ajaloolist järjepidevust ja isamaalist kasvatust.

Tartu on turvaline, säästvalt arenev ja rahvusvahelisel tasandil aktiivset koostööd tegev euroopalik linn, atraktiivne ja turvaline reisisiht ning Eesti arengut edendav keskus.

MAAILMAVAADE

Eesti keele ja kultuuri säilimine ning rahvuslik-konservatiivse maailmavaate edendamine.

Kodanikukesksus igal juhtimistasandil.

Usaldusel ning koostööl põhineva ühiskonna väljaarendamine.