Põhja-Tallinna linnaosa programm

Põhja-Tallinna linnaosa programm

Põhja-Tallinn on parimaid linnaosasid Tallinnas. See on arenev ja sõbralik keskkond lastele, noortele peredele ja kõigile, kellele läheb korda paiga hing. Põhja-Tallinna ümbritseb kaunis meri. Siin asub ka pea poolele linnale oluline Merimets ehk Stroomi mets. Meie linnaosa väärtus on inimeste kohateadlikkus ja selle pinnal edenev kogukonnatunne.

Meie arusaam on, et:

Põhja-Tallinna linnaruum ja loodus on pärl, mida lihvida. Selleks:

  • teeme linnaosa trendipaigaks, säilitades miljöö ja elustades ajaloo;
  • kaitseme ja arendame Stroomi metsa;
  • jätame Kalaranna tänava avatud ja turvaliseks linnaruumiks;
  • korraldame parkimise nii, et Pelgulinna hoove ei koormata autodega;
  • loome soodsa keskkonna väikeettevõtlusele.

 

Põhja-Tallinn on mõnus ja turvaline, et kasvatada lapsi. Selleks:

  • arendame transpordi, kergliiklusteede ja lasteasutuste võrgustikku;
  • kaasajastame noortemaju, noortekeskusi ja loome sportimisvõimalusi;
  • panustame Kopli asumi korrastamisse, et see jõuaks järele Kalamajale ja Pelgulinnale.

 

Põhja-Tallinn on iseseisev linnaosa. Selleks:

  • halduskogu peab saama eelarve- ja planeeringupädevuse;
  • halduskogu ise valib linnaosavanema;
  • halduskogu koosneb asumite esindajatest.