Kodukoht Konguta

Kodukoht Konguta

Valimisliit Kodukoht Konguta on ainus nimekiri Konguta vallas läbi aegade, mis on kolmedel valimistel järjest osalenud sama nimega. See on stabiilsuse tunnusmärk!

Valimisliit Kodukoht Konguta ei rõhu nimekirja pikkusele. Meie jaoks on oluline kvaliteet mitte kvantiteet!

Valimisliidu inimesi ühendab ja on pannud kandideerima tõsine mure Konguta valla arengu ja käekäigu vastu, mitte ametikohad või võimu võtmine. Konguta kõigile!

Valimisliit Kodukoht Konguta jagab MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik väärtusi: usaldusväärsus, hoolivus, ausus, avatus ja kaasamine.

Meie tegevuse eetilised põhimõtted on järgmised: demokraatlik juhtimine ja toimimine, kodanikujulgus ja hoolivus, vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine, vastutus ning aruandmiskohustus, avatus ja läbipaistvus, sõltumatus ja huvide konflikti vältimine, sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine ning sallivus.

Aitab ametnikepoolsest Konguta valla juhtimisest. Konguta vajab ettevõtliku taustaga tegevjuhti, kelle tööandjaks on Konguta valla elanik läbi toimiva volikogu.

Hooliv ja ettevõtlik valimisliit Kodukoht Konguta!