Vaba Tallinna Kodaniku Hääl

Vaba Tallinna Kodaniku Hääl

Vaba Tallinna Kodaniku Hääl on ülelinnaline kampaanialeht, mis tutvustab valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik programmilisi seisukohti ja kandidaate. Ühtlasi annab ajaleht sõna ühiskonnas tuntud inimestele, kes meie ideid ja visiooni toetavad.

Tegevtoimetus: Silver Meikar, Brit Kerbo

Kujundus: Juho Kalberg

Trükitud: AS Printall

Tiraaž: 160 000