TOETA MEID KOHTUVAIDLUSES – PANEME KOHALIKE ELANIKE HÄÄLE MAKSMA!

TOETA MEID KOHTUVAIDLUSES – PANEME KOHALIKE ELANIKE HÄÄLE MAKSMA!

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik vs Tallinna linnavalitsusVTK KAMPAANIA_2

Mille nimel?

Seisame selle eest, et linnaosade halduskogudes oleksid linnaosade ja asumite elanike huvid paremini esindatud. Tallinna Linnavolikogu tõlgendab linna põhimäärust selliselt, et halduskogusse pääsemiseks peab olema nimekiri, kus kandidaat kandideerib, edukas ka ülelinnaliselt. Meie usume, et oma asumi ja linnaosa huvide paremaks esindamiseks piisab sellest, kui nimekiri ja kandidaat on edukad vastavas linnaosas.

Viimastel kohalike omavalitsuste valimistel ületas valimisliit Vaba Tallinna Kodanik Nõmmel, Pirital ja Kesklinnas 5% künnise. Mitmed meie kandidaadid kogusid ka isiklikult oluliselt rohkem hääli kui paljud tänased halduskogude ja linnavolikogu liikmed. Meie kandidaatide hulgas oli mitmeid inimesi, kes on pälvinud kogukonna tunnustuse, tegutsedes aktiivselt asumiseltsides ja teistes kodanikuühendustes. Seisame selle eest, et linnaosa puudutavaid otsuseid tehes arvestataks kogukondade soove ja eelistusi.

Kuidas?

Oma õiguste kaitseks pöördusime Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets poole. Tellisime neilt esmalt õigusliku analüüsi ning selle baasil otsustasime 6. detsembril 2013 linna vastu kohtusse minna.

Kaebajateks on Ülle Mitt, Kaur Kivirähk, Erik Vest, Karli Lambot, Silver Meikar ja Tõnu Ploompuu. Neid esindab vandeadvokaat Taivo Ruus.

Kaebajad leiavad, et Tallinna Linnavolikogu moodustatud komisjon on halduskogusid moodustades eiranud Tallinna põhimääruse regulatsiooni ning selle kooskõlalise tõlgendamise vajadust põhimääruse enda sätete, Eesti Vabariigi Põhiseaduse ning Euroopa Kohalike Omavalitsuste Hartaga.

Linnaosade halduskogudesse peaks lisaks linnavolikogu liikmetele saama kuuluda ka nende nimekirjade kandidaadid, keda kohalikud elanikud eelistasid, hoolimata nimekirjade ülelinnalistest valimistulemustest. Linnaosade halduskogud on vastasel juhul muutunud parteistunud ning kohalike inimeste soove ning esindamisvajadust mittearvestavateks funktsioonita üksusteks.

Toeta meid!

Selleks, et olla oma, aga eelkõige linnaosade ja kogukondade huvide kaitsmisel kohtus edukas, tuleb kanda ka kulusid. Erinevalt Tallinna linnast ei ole meil kasutada kohtuvõitluseks maksumaksja raha, seega palume kõigi oma toetajate abi. Palume oma kaasvõitlejatel, sõpradel, valijatel ja kõigil teistel, kellel on usku kodanikuühiskonna ja kogukondade tulevikku, toetada meid, annetades 10 eurot kohtukulude katteks.

Annetada saate seltsingu arvele:
A/k EE062200221057617555
Saaja: Karli Lambot
Selgitus: annetus

TUTVU:

Meie kaebus (kaebus ja halduskogude otsus)
Tallinna linna vastus kaebusele (haldusasi ja Nõmme HK protokoll)
Kaebajate täiendav seisukoht
Menetlusviisi ja istungi määramine