Puudu terviklähenemisest

Puudu terviklähenemisest

Esiteks peab avaldama kiitust selle eest, et Tartus linnavalitsust moodustama asunud Keskerakond, Reformierakond ja Sotsiaaldemokraadid on koalitsioonilepingus aktsepteerinud ka Isamaalise Tartu Kodaniku mõningaid sihte; lepingus on tõstetud esile vajadust leevendada lasteaiakohtade puudust, otsitakse lahendusi annelinlaste parkimisprobleemile; on näha tahet toetada ettevõtluse ja uute töökohtade tekkimist.

Muidugi, oleks oodanud selgemalt sõnastatud visioone, milliseid olulisi muutusi linlaste ellu tahetakse neis valdkondades tuua; Isamaalise Tartu Kodaniku jaoks oleks väga oluline olnud lubadus kaotada lasteaiajärjekorrad ja luua puuduolevad 500 lasteaiakohta. Praeguses lepingus näeb linnavalitsus lahendusena ette pigem eralastehoiu toetamist, mis pole meie meelest piisav.

Meie hinnangul on koalitsioonilepingus puudu terviklähenemisest; muu hulgas ka ettevõtluse ja tuleviku töökohtade probleemile. Tartu linnal nagu ka teistel Eesti piirkondadel tuleb paratamatult sõnastada oma nägemus sellest, millises suunas tahetakse näha kohaliku ettevõtluse arengut; seda eeldab kasvõi majandusministeeriumi plaan toetada Eestis majanduse piirkondlikku spetsialiseerumist.

Seega koalitsioonilepingus oleks mõistlik fikseerida pikem visioon; et Tartus tuleb luua konkreetne Tartu linna ettevõtluse ja töökohtade kasvuprogramm, mille raames toetatakse: IT, meditsiini, äriteenuste ja tööstusliku tootmise arengut, Tartu ülikoolide ettevõtlus- ja rahvusvahelistumise suunalisi tegevusi, sest see looks tulevikus paremini tasustatud töökohti.

Tartut ootab ees uus Euroopa Liidu rahade investeerimisperiood. See tähendab ligikaudu 150 miljoni euro suurust investeeringute voogu. Lisaks samas suurusjärgus investeeringuid Tartu ülikoolilt.

Eelkõige oleks oodanud, et koalitsioonilepingus oleks kirjas linna arengu hüvanguks plaanitavate võtme-investeeringute tervikpilt; mida järgnevate aastate jooksul soovitakse saavutada linnale olulistes valdkondades, nagu hariduskorraldus, ettevõtlus ja majandusareng, teede ja sildade võrk, sotsiaaltugi ja tervishoid, energiasäästlikkus ja prügimajandus jne. Seda isegi juhul, kui paljude nende valdkondade arengu rahastamine on pigem riigi teha; sihid peaks sõnastama omavalitsus.

EL tõukefondide investeeringute proportsioonide jagunemine tulevaseks perioodiks oleks otstarbekas juba koalitsioonilepingus läbi mõelda. Siis oleks ka linnakodanikul selgem arusaam, kelle huvides rohkem või vähem investeeritakse. Kas investeeringud toetavad rohkem sportimistingimusi või vanemaealiste ja sotsiaalselt nõrgemate gruppide toimetulekut; või pigem teevad autoga liikumise linnas mugavamaks või siis loovad aluse tuleviku töökohtade tekkimiseks.

On mõneti loomulik, et pigem keskklassi huve esindav Reformierakond rõhub praeguses lepingus näiteks 100 km jalgrattateede ehitusele ja Raadile kultuurilinnaku rajamisele. Pigem oli üllatav, et Sotsiaaldemokraatide varasemalt palju kõlanud lubadus toetada eluga kehvemini toimetulijaid on praeguses lepingus üsna kahvatult esindatud. Piirdutakse pigem üksikute tegevustega, nagu esimesse klassi minejate ranitsatoetus jms.

Näiteks võiks lepingus olla selge viide, et luuakse terviklik programm ligi 7000 erivajadusega ja toimetulekuraskustes tartlase eluolu parandamiseks; nende sotsiaalse mobiilsuse, liikumisprobleemide või tööalase rakendamise toetamiseks. Küllalt suurt osa neist on kindlasti võimalik kodudest välja saada ja aktiivsemale ühiskondlikule elule viia.

Muidugi seisab veel ees uue linnavalitsuse seatud sihtide süsteemsem analüüs. Kuivõrd koalitsioonilepingus lubatakse koostööd ja laiapõhjalist kaasamist, siis loodan, et Isamaaline Tartu Kodanik saab mitmetes eelpoolnimetet kitsaskohtades ka ise linnavalitsusele õla alla panna; et asuda ühiste jõududega looma linna kui elukeskkonna, kui majandus-, haridus- ja kultuuriruumi, kui transpordisõlme, kui kommunikatsioonikeskuse jpm ajakohastamiseks vajalike meetmete süsteemi.

See on suur töö, milles on meie kindla soovi kohaselt võimalik kaasa teha väga paljudel. Tulemuste ja raskustega püüame ajakirjanduse vahendusel kogu elanikkonda jätkuvalt mitte ainult kursis hoida, vaid aruteludesse ka sisuliselt kaasata.

 

Artikkel on ilmunud 10.11.2013 Tartu Ekspressis.

Seotud postitused

Anname Tartust lahkunud arstidele töö tagasi

Anname Tartust lahkunud arstidele töö tagasi

Tartu heaolu sõltub tuleviku töökohtadest!

Tartu heaolu sõltub tuleviku töökohtadest!

Eestlase võõrahirm ja immigrandid: me pole ometi rassistid

Eestlase võõrahirm ja immigrandid: me pole ometi rassistid

Tartu arengu eeldus on uued töökohad

Tartu arengu eeldus on uued töökohad

Kommenteeri

E-posti aadressi ei avaldata

*

Võid kasutada HTML märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>