VTK: Tallinna põhimäärus on vastuolus halduskogude loomise mõttega

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik kavatseb pöörduda õiguskantsleri poole, kuna praegune Tallinna põhimääruse tõlgendus jätab korraliku häältesaagi kogunud piirkonnaaktivistid halduskogudest välja. Praegune olukord on aga tekkinud Tallinna linna põhimääruse muutmise tulemusena, mis jõustus 29.10.2009 ning on vastuolus Tallinna linnaosade halduskogude moodustamise eesmärgiga.

“Kuivõrd toona jõustunud Tallinna põhimääruse (TPM) redaktsioonis puudub täpsustus, et ka ringkonnasiseselt 5% saanud nimekirjade Erik_Vestkandidaadid võiksid halduskogu töös osaleda, tõlgendab linnavalitsus TPM-i ja Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust (KOVVS) koos nõnda, et halduskogu liikmeks saab olla sellise valimisliidu kandidaat, mis sai ülelinnaliselt vähemalt 5% häältest. Nõnda jäävadki meie aktivistid halduskogudest välja, kuigi on oma piirkonnas kogunud sadade valijate toetuse,” ütles valimisliidu nimekirjas kandideerinud Mähe Seltsi eestvedaja Erik Vest, kes sai Pirital 413 häält, mis on tema linnaosa paremuselt kuues tulemus.

Põhimäärus sätestab ühtlasi, et linnaosa halduskogu moodustatakse Tallinna erinevate piirkondade ja asumite huvide paremaks arvestamiseks. Määruse kohaselt võivad linnavolikogu või linnavalitsus kindlaks määrata küsimuste ringi, mida linnaosa vanem ei saa otsustada linnaosa halduskogu seisukohta kuulamata.

“Oleme seisukohal, et Tallinna põhimääruse viimane redaktsioon on vastuolus halduskogude loomise mõttega. Halduskogu on loodud muu hulgas selleks, et linnavolikogu ei saaks linnaosa puudutavaid küsimusi arutada ilma linnaosa kohaliku halduskogu kui kohaliku kogukonna „hääletoru“ seisukohta ära kuulamata. Olukorras, kus TPM praegune redaktsioon sisuliselt võrdsustab linnavolikokku ja halduskokku pääsemise kriteeriumid, kaob olulises osas ära ka linnaosa halduskogu sõltumatus linnavolikogus esindatud erakondade siseotsustest. Veelgi enam – Valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik näite varal ilmneb, et linnaosade elanike eelistused taanduvad ülelinnaliste valimistulemuste ees, kuigi halduskogud on loodud just nimelt kohalike küsimuste otsustamiseks,” kommenteeris tekkinud olukorda vandeadvokaat Taivo Ruus advokaadibüroost Tamme Otsmann Ruus Vabamets.

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik on laiapõhjaline valimisliit, mis pälvis tänavusel kohaliku omavalitsuse valimisel 8783 tallinlase toetuse, jäädes 0,99%-ga ülelinnalise valimiskünnise alla, kuid saavutades näiteks Pirital 7,74% Kesklinnas 7,05% ja Nõmmel 5,29% valijate toetusest.