VTK: Läheme Tallinna linna vastu kohtusse

Valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik liikmed pöördusid täna Tallinna linnavõimu vastu halduskohtusse. Kohtusse pöördumise taotlus on, et tühistataks Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni 06.11.2013 tehtud otsus või tuvastaks alternatiivina selle õigusvastasus.

Valimisliidu liikmed leiavad, et Tallinna linnavolikogu komisjon on halduskogusid moodustades eiranud Tallinna põhimääruse regulatsiooni ning selle kooskõlalise tõlgendamise vajadust põhimääruse enda sätete, Eesti Vabariigi Põhiseaduse ning Euroopa Kohalike Omavalitsuste Hartaga.

“Linnaosade halduskogudesse peaks lisaks linnavolikogu liikmetele saama kuuluda ka nende nimekirjadErik Veste kandidaadid, keda kohalikud elanikud eelistasid, hoolimata nimekirjade ülelinnalistest valimistulemustest. Linnaosade halduskogud muutuvad vastasel juhul parteistunud ning kohalike inimeste soove ning esindamisvajadust mittearvestavateks funktsioonita üksusteks,” ütles Mähe Seltsi juht Erik Vest.

Parlamendierakonnad on järjekindlalt piiranud uute poliitiliste jõudude ja kodanikeühenduste juurdepääsu nii riigikogus kui ka kohalike omavalitsuste esinduskogudes tehtavale poliitikale.

Brit_KerboNäiteks on valimisliidud keelustatud riigikogu valimistel, samuti püüti seda teha 2002. aastal kohalike valimiste puhul. Järjekordne parlamendierakondade ühine samm on Tallinna põhimääruse niisugune tõlgendamine, et linnaosade halduskogudesse ei saa kuuluda linnaosades enim hääli kogunud kandidaadid. Seetõttu pöördume meie valijate huvide kaitseks kaebusega Tallinna halduskohtusse,” ütles Vaba Tallinna Kodaniku esindaja Brit Kerbo.

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik on laiapõhjaline valimisliit, mis pälvis tänavusel kohaliku omavalitsuse valimisel ligi 9000 tallinlase toetuse.