Mustamäe programm

Mustamäe programm

  1. Mustamäe Linnaosa Valitsus peab järgneval tegutsemisperioodil senisest märksa enam pöörama tähelepanu koostööle Mustamäe vabaühingutega. Vabaühingutega tuleb pidada plaanipärast dialoogi, et ühiselt leida häid lahendusi linnaosa väljakutsetele: suurem turvalisus, parem transport, laste arengu tagamine, vaesuse leevendamine jne.
    Linnaosa valitsusel tuleb leida rohkem rahalisi vahendeid, kompetentsi ja koostöötahet, et finantseerida vabaühingute tegutsemist väljakutsetele vastamisel ja erinevate sihtrühmade huvide kaitsel. Ladus koostöö ja tõhus tugi linnaosa algatusvõimelistele kogukondadele on kaasaegse jätkusuutliku arengu proovikivi ning toetab inimeste soovi elada ja töötada oma kodumaal.
  2. Tuleb parandada linnaosadevahelist transpordiühendust. Iga mustamäelane peab saama suviti ilma ümberistumiseta Kakumäe, Stroomi ja Pirita randa. Parema transpordiühenduse peab looma ka lennujaama ja sadamaga.
  3. Parkimine on linnaosas suur probleem. Tammsaare tee ääres olevate garaažide asemele tuleb teha mitmetasandilised parklad, kus praegused garaažiomanikud saaksid osaluse.
  4. Bussipeatuste kitsukesed paviljonid on praegu mõeldud reklaamiandjatele. Nende asemel tuleb ehitada kolm korda suuremad mugavad varjualused, mis kaitsevad vihma, tuule ja lume eest, ning bussipeatuste juurest peavad kaduma silmariivavad vanad kioskid.
  5. Mustamäe vajab oma hooldekodu. Meie inimesed, kes elanud siin poolsada aastat, ei pea vahetama elukeskkonda, vaid võivad veeta oma vanaduspõlve armsaks saanud linnaosas. Hooldekodu võimalik asukoht on ehitatava EELK Maarja Magdaleena kiriku lähedal.
  6. Mustamäe lastele peab vanemahooldushüvitise lõppedes olema tagatud turvaline ja kodulähedane lasteaiakoht, kus jätkub voodikohti, kappe ja kasvatajaid kõigi laste jaoks. Kooli peavad kõik lapsed pääsema jälle ühes vahetuses.